De Noordelijke ATB Club wil een vereniging zijn waar iedereen veilig en plezierig kan sporten. Een vereniging waar iedereen zich veilig voelt om zich te ontwikkelen binnen de sport.
Binnen onze vereniging is daarom geen plek voor grensoverschrijdend gedrag. We hebben een open cultuur waardoor we elkaar durven aan te spreken als iemand zich toch op een grensoverschrijdende manier gedraagt. En als er toch iets misgaat, weten we hoe te handelen.
De Noordelijke ATB Club is aangesloten bij de NTFU en KNWU en houdt zich daarom aan de gedragscodes van het NOC*NSF, deze zijn bindend voor onze club.
Zo vragen we voor al onze trainers/begeleiders en bestuursleden (regelmatig) een VOG aan en laten we ze een verklaring omgangsregels tekenen.
Ook zijn bij al onze jeugdtrainingen minimaal twee trainers/begeleiders aanwezig per groep. Leden van de vereniging zijn via hun lidmaatschap gebonden aan de bond en daarmee aan het sport tuchtrecht.
Verder is elke bestuurder of trainer/begeleider verplicht melding te maken van een vermoeden van seksuele intimidatie. Zo probeert de Noordelijke ATB Club er alles aan te doen om een sociaal veilig sportklimaat te creëren.

 

Mocht je iets willen melden dan kan je dit doen bij één van de volgende instanties: