We krijgen als club regelmatig vragen over het wel of niet dragen van clubkleding. De Noordelijke ATB Club stelt het dragen van clubkleding niet verplicht.
Tijdens (KNWU) wedstrijden gelden er de volgende regels:
 
1.3.027.01 Iedere vereniging is verplicht het ontwerp van zijn clubkleding voor te leggen aan de KNWU, waarna bij goedkeuring registratie volgt. Met inachtneming van de artikelen N 1.3.080.01, N 1.3.080.02 en N 1.3.080.03 betekent registratie van de clubkleding voor de leden van de desbetreffende vereniging een verplichting tot het dragen van de club en/of teamkleding.

1.3.047.01 Houders van het basislidmaatschap (m.u.v. persoonlijke leden, kaderlicenties, volgers, etc.), houders van een Amateur(M/V) of Sportklasse(M) licentie alsmede houders van een NTFU ledenpas zijn reglementair niet verplicht tot het dragen van de clubkleding, maar kunnen hiertoe door hun vereniging wel verplicht worden gesteld. Wanneer zij door hun club hiertoe niet worden verplicht, dan zijn zij vrij in de keuze van hun kleding.

1.2.083.07 Deelnemers met ondeugdelijk materiaal en/of onbehoorlijke of incorrecte kleding kunnen door de jury van deelname worden uitgesloten.

De controle op de verplichting tot het dragen van clubkleding berust in eerste instantie bij het desbetreffende clubbestuur welke binnen de regels van hun vereniging een sanctie dienen op te nemen. Vervolgens kan door de  dienstdoende jury in tweede instantie controle worden uitgevoerd en een sanctie worden opgelegd conform Titel 12N.

Straffen Barema: Artikel 58.1 Het rijden in niet toegestane gesponsorde kleding Straf: Voor de wedstrijd: startverbod In de wedstrijd: 1e overtreding: € 60,- 2e overtreding: € 90,- 3e overtreding: € 180,-
 
1.2.098 De Commissarissen kijken na of de renners die zich aanmelden in de startzone, reglementair zijn uitgerust (fiets, kleding, identificatienummers, enz.).
 
De moraal van het verhaal zit in het volgende:
Je mag van juryleden niet verwachten dat ze alle clubkleding uit hun hoofd of in een naslagwerk kunnen opzoeken. Het constateren start door de betreffende club, die de jury informeert. De jury verifieert en constateert. In geval van  overtreding wordt een straf opgelegd volgens het straffen Barema. Zie hierboven. Dit is een taak van de voorzitter/wedstrijdleider

Agenda

15 juni 2024
10:00 - 12:00 uur
Jeugdtraining
-------------------------
19 juni 2024
19:00 - 20:15 uur
Woensdag training
-------------------------
22 juni 2024
10:00 - 12:00 uur
Jeugdtraining
-------------------------

Sponsors

Zoeken